ملي تعين رئيس الحكومة وابن كيران كيقلب على le compte ديال أخنوش
ملي لقاه دار ليه ajouter
بقا يتسنى ما دارش ليه accepter
بداو كيشاطيو مرة مرة ولكن بلا ما يكونو amis
ابن كيران كيصيفط ليه
أخنوش كيدير
ابن كيران يعاود يصيفط ليه
أخنوش vu وما يجاوبش
ابن كيران يكتب ليك cc tė là
أخنوش (vous à ajoutė sur un groupe (MP, UC, USFP…
ابن كيران:
أخنوش:
ابن كيران البارح دار ليه signaler
أخنوش اليوم طاgا راسو: entrain de boire un café avec Sajid L3ancer Lachger
ابن كيران arrêter la conversation
السيمانة الجاية إما ajouter إما bloquer
والحل الأخير هو créer un nouveau compte